maandag 6 mei 2013

Symposium mantelzorg

Op maandagmiddag 11 november 2013 wordt een landelijk symposium 
'Haalt de mantelzorg 2020?' gehouden.

Chronisch zieken en mantelzorgers staan voor grote uitdagingen. Het beroep op mantelzorg neemt immers steeds verder toe. Wat betekent dit voor het recht op zorg? Hoe is het om als chronisch zieke of gehandicapte afhankelijk te zijn van sociale netwerken? Wat gaat dit betekenen voor de onderlinge relaties? Kunnen mantelzorgers baas blijven over het eigen leven? Blijft maatschappelijke participatie mogelijk? Honderdduizenden mantelzorgers zijn reeds overbelast. Gaat dit aantal nog verder groeien? Haalt de mantelzorg 2020?

Aanmelden voor het symposium is momenteel nog niet mogelijk