vrijdag 10 mei 2013

Eigen bijdrage thuishulp; pgb wordt recht

Vanaf 2014 wordt een eigen bijdrage voor de thuishulp gevraagd en het pgb wordt geen voorziening maar een recht van inwoners. Dat blijkt uit de brief over de hervorming van de langdurige zorg van staatssecretaris Martin van Rijn.
Een nieuw punt in de brief is dat zowel in de Wmo als in de AWBZ het pgb onder strenge voorwaarden een recht blijft. Dat was in de AWBZ al het geval, maar onder de Wmo werd het een voorziening.

3,5 miljard euro
Met zijn hervormingen van de AWBZ, Wmo en Zvw bezuinigt de staatssecretaris tot 2017 een bedrag van 3,5 miljard euro. Een groot deel van de besparingen op de huishoudelijke ondersteuning zijn teruggedraaid, bleek vorige week uit het zorgakkoord van het kabinet en de vakbonden. Gemeenten behouden 60 procent van het budget voor huishoudelijke hulp; in het regeerakkoord was sprake van slechts 25 procent. Daar staat tegenover dat er vanaf 2014 een eigen bijdrage wordt gevraagd voor huishoudelijke hulp.

Geen aanspraak
Per 2015 kan geen aanspraak meer worden gemaakt op extramurale functies begeleiding, kortdurend verblijf en het bijbehorende vervoer in de AWBZ. Ook kan in 2015 geen aanspraak meer worden gemaakt op de extramurale functie persoonlijke verzorging. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning en ontvangen circa 85 procent van het budget. ‘Gemeenten krijgen de ruimte en de middelen om te zorgen voor goede voorzieningen die passen bij de individuele behoeften en mogelijkheden van burgers’, schrijft Van Rijn.

Sociale wijkteams
Het kabinet investeert 50 miljoen euro in het opzetten van sociale wijkteams binnen gemeenten. De teams moeten het sociale domein koppelen aan het medische domein. Er komt ook een vangnet waarmee gemeente inkomenssteun kunnen bieden via de Wmo. Hiermee is ruim 700 miljoen euro gemoeid.

Besparen op hulpmiddelen
’Gemeenten kunnen besparen op uitgaven aan hulpmiddelen in de Wmo’, stelt de staatssecretaris. ‘Het Gemeentefonds is hiervoor taakstellend verlaagd met structureel 50 miljoen euro. Ik zal gemeenten ondersteunen bij het stimuleren van hergebruik van hulmiddelen en het ontwikkelen van poolbeheer voor scootmobielen.’
Begeleid wonen wordt ‘primair’ een verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten.

Bron: WMO Magazine