maandag 13 mei 2013

Plasterk beperkt onderzoek

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat onderzoek doen naar de drie transities, maar dan wel binnen de de financiële kaders en planningen van het regeerakkoord. Binnen de kaders van het regeerakkoord en het onlangs gesloten sociaal akkoord gaat het CPB onderzoeken wat gemeenten te wachten staat als het gaat om de drie transities (de overheveling van taken op het gebied van de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo, de Jeugdzorg en werk). Eind maart vroeg de Tweede Kamer om een dergelijk onderzoek.
Bron: Wmo-magazine