dinsdag 21 mei 2013

Basisuitkering voor gehandicapten in Vlaanderen


Een basisuitkering voor elke Vlaming met een handicap moet de toevloed naar de voorzieningen afremmen en de taaie wachtlijsten wegwerken.
De Vlaamse regering en haar meerderheidspartijen bereikten een akkoord over een ‘nieuw gehandicaptenbeleid’. Elke Vlaming met een erkende handicap krijgt in de komende regeerperiode recht op een basisuitkering waarmee hij zijn zorg en ondersteuning zelf kan betalen.

Dat moet ertoe leiden dat er minder een beroep doen op specifieke voorzieningen, zodat de wachtlijsten daarvoor kunnen slinken. Nu zijn er maar 22.000 wachtenden. Tegen 2020 zou die wachtlijst verdwenen moeten zijn.
Ondanks de voortdurende uitbreiding van het zorgaanbod blijven die wachtlijsten groeien. ‘Daarom moeten we het roer omgooien’, zegden minister Jo Vandeurzen (CD&V), Helga Stevens (N-VA) en Bart Van Malderen (SP.A) aan De Standaard. Samen met Vera Jans (CD&V) werkten zij de conceptnota uit over de hervorming.