maandag 4 maart 2013

Trek aan de bel

Op donderdag 14 maart 2013 trekken basisscholieren in heel Nederland 1
minuut aan de bel. Zo vieren ze dat ze naar school mogen. Bij hen gaat
iedere schooldag de bel, maar voor leeftijdsgenoten met een handicap in
ontwikkelingslanden is naar school gaan helemaal niet zo gewoon.

Basisscholen in heel Nederland doen mee.
Het kost weinig tijd, maar levert veel op:
  Voor iedere school die meedoet, gaat €250,- van de bijdrage van 
   de Nationale Postcode Loterij naar een schoolproject in Afrika.
  Het is leuk en leerzaam voor uw leerlingen om (met veel herrie)
 stil te staan bij leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld.
• Scholen maken kans op mooie prijzen.

Alle kinderen naar school
Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor millenniumdoel 2* ‘Alle
kinderen naar school in 2015’. Slechts 10% van alle kinderen met
een handicap in ontwikkelingslanden volgt basisonderwijs!**

Millenniumdoel
Het Liliane Fonds hielp het afgelopen jaar meer dan 40 duizend
kinderen met een handicap aan passende scholing, training of dag-
opvang. In 2015 willen ze aan nog veel meer kinderen onderwijs
bieden. Tot 2015 zullen ze  daarom ieder jaar scholen oproepen om
in maart aan de bel te trekken.