donderdag 31 januari 2013

Quotum staat als een huis

‘Het quotum voor arbeidsgehandicapten staat als een huis’. Dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma vandaag in het debat over de Participatiewet. De Participatiewet is een afspraak in het regeerakkoord om de bijstand, Wajong en sociale werkplaatsen (wsw) te bundelen in één regeling. Doel is om meer mensen aan regulier werk te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering komt te liggen bij de gemeenten. Ook is er een bezuinigingsoperatie aan de hervorming gekoppeld.

Om werkgevers te dwingen arbeidsgehandicapten aan het werk te zetten komt er ook een quotum. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers worden verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Volgens het ministerie moet dit 170.000 werkplekken voor arbeidsgehandicapten opleveren. Eerder was sprake van 100.000 plekken. Wie niet aan het quotum voldoet krijgt een boete van 5000 euro per werkplek.

Bron: NU.nl