maandag 28 januari 2013

Recoropbrengst collectie

Collectanten van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) hebben 773.000 euro ingezameld. Dit is tien procent meer dan het jaar ervoor. Met de opbrengst gaat de NSGK onder andere speeltuinen voor kinderen met een handicap toegankelijk maken.