vrijdag 19 oktober 2012

Quotum in België

In Belgie heeft de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) gezegd dat hij een quotum van 3 procent bij de overheid wil voor mensen met een handicap.
“Meer mensen met een handicap moeten aan de slag bij de overheid” schrijft De Morgen. "Het moet snel gaan", benadrukt staatssecretaris Bogaert, die een quotum van 3 procent voorstelt.
Vandaag zijn ongeveer 1,3 procent van alle ambtenaren mensen met een handicap (ongeveer 1.200 op 85.000). Het gaat uitsluitend over mensen met een fysieke beperking.
Opmerkelijk is het dat drie verschillende departementen veel hoger scoren. Bij de administratie van Defensie werken 4 procent gehandicapten, maar ook de FOD's ICT en Economie doen het goed met respectievelijk 3,09 en 3,3 procent.

"De rest doet het niet goed genoeg", waarschuwt staatssecretaris Bogaert. Hij wil het algemene gemiddelde optrekken naar 3 procent of 2.550 ambtenaren met een handicap. Er moeten dus ongeveer 1.350 mensen bijkomen, meer dan een verdubbeling. (Belga/TE)