maandag 19 november 2012

Ratificatie duurt te lang

De ratificatie van het VN verdrag voor mensen met een beperking duurt te lang. De ratificatie wordt in Nederland al jaren vooruit geschoven. Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob kunnen we niet stil zitten en afwachten. ,,Als de regering blijft talmen, moet de Tweede Kamer zelf actie ondernemen. Daarom zal de Christen Unie een motie indienen om de regering op te roepen om het VN verdrag te ratificeren. De ratificatie van het verdrag wordt alsmaar vooruitgeschoven, terwijl al onze buurlanden deze stap al jaren geleden hebben gezet.”